query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Tin tức - Nệm,Chăn ga gối các loại: mẫu mã đa dạng- chất lượng tốt - giá rẻ hấp dẩn
Tin tức

Yếu tố về phong thủy văn phòng

Đăng lúc: 02-05-2014 04:03:26 PM - Đã xem: 1988

Các yếu tố cơ bản về phong thủy văn phòng

Nệm vạn thành hay nệm kym đan

Đăng lúc: 02-05-2014 04:03:07 PM - Đã xem: 2160

Nệm vạn thành hay nệm kym đan tốt hơn, giá cả có hợp lý hay không ? Đến với nemxinh.vn bạn sẽ hài lòng về giá cả lẫn Chất lượng

Vật tư tổng hợp

Đăng lúc: 02-05-2014 04:02:49 PM - Đã xem: 1881

Đối tác chiến lược của hãng Sylvania

Nội thất phòng ngủ

Đăng lúc: 02-05-2014 04:02:34 PM - Đã xem: 1918

Đối tác chiến lược của hãng Sylvania

Mua nệm ở đâu giá rẻ

Đăng lúc: 08-04-2014 02:23:49 PM - Đã xem: 1999

Mua nệm ở đâu giá rẻ

giuong satgiuong sat gia re giường sắt tại tphcm

 giuong sat gia re  giuong sat  giuong sat 2 tang giuong sat 3 tang giường sắt tại tphcm

sua chua bien tansua chua bien tan